Zpracovatelé

Zpracovateli organizace jsou:

 • provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
 • poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
 • provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
 • provozovatelé platforem sociálních sítí, které subjektu mohou poskytovat připojovací služby, např. připojení z platforem sociálních sítí na platformy organizace,
 • provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout kregistraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
 • provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,
 • poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,

a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé znásledujících podmínek:

 • je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokolivv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. vyřízení objednávky, zpracování bankovního převodu apod.),
 • jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
 • za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics),
 • je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 • při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,
 • je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání suživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, vrámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti vorganizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob
přechod barev

© 2021 | Autopůjčovna v Praze | Všechna práva vyhrazena